Ṣiddīqiyyah-modellen

Siddiqiyyah-modellen, som Sabeel har adopteret, er hjørnestenen i vores udviklingsprogram. Modellen søger at producere en Siddiq, som er en der udmærker sig så mange områder som muligt af dem, der hentydes til i Surat al-Asr. Sabeel har produceret en omhyggelig afbalanceret tilgang, der sikrer udvikling indenfor alle disse områder i løbet af de 3 år.


Områderne vi fokuserer på er:

  1. Iman
  2. Viden
  3. Retskafne gerninger
  4. Da’wah
  5. Manerer
  6. Samarbejde
  7. Personlige kompetencer

Det er af denne grund, at deltagerne anbefales alle de aktiviteter, der tilbydes i programmet, for at sikre en maksimal udvikling. 

Udviklingsprogrammet, der skal fremme disse syv ting, består af følgende tre elementer:


  1. Tre årlige retreats
  2. Éndagsseminarer
  3. Udviklingskurser

Copyright © Sabeel 2019-20.