Idéen bag Sabeel

som virkelig ønskede at forbedre sig selv og gøre en forskel for samfundet omkring dem.

udmærke sig indenfor alle livets aspekter og presse sig selv til at være den bedste til hvad man laver. Så var Sabeel født.

Aspiring Leaders, Instilling Excellence and Nurturing Success


udvikler muslimer i hele verden holistisk, så de kan udmærke sig spirituelt og akademisk samt opretholde en stærk, islamisk identitetsfølelse og forståelse.


ledere, der viderebragte Islams budskab til verden, som lå til grund for den eksplosive udvikling under Islams guldalder især indenfor astronomi, lægevidenskab, filosofi og så videre.


I Sabeel mener vi, at samfundsmæssig udvikling og forandring vil komme gennem udviklingen af moderne muslimer med lignende viden og forståelse; at gøre dem ledere, der er velbegrundede i traditionelle islamiske principper og kan fremme Islams lære. Alt for mange muslimer misforstår Islam, fordi de kun overfladisk berør den, hvilket leder til forfærdelige ting som terror, undertrykkelse og så videre.


Vi ønsker at tage dem, der ønsker at gøre en positiv forskel på grund af deres overbevisning om islams evige budskab, og give dem værktøjerne og dyrkningen (cultivation) til at blive stærke (potent) troende, der har en klar forståelse af islams principper, som har grundbunden (grounded) viden af centrale islamiske emner og evnen til at anvende disse i den sammenhæng, hvori de lever.

Ṣiddīqiyyah-modellen

Siddiqiyyah-modellen, som Sabeel har adopteret, er hjørnestenen i vores udviklingsprogram. Modellen søger at producere en Siddīq, som er en der udmærker sig så mange områder som muligt af de følgende:


  1. Stærk tro
  2. Dyb viden
  3. Gode gerninger
  4. Da’wah
  5. Gode manerer
  6. Fællesskabsfølelse og samarbejde
  7. Personlige kompetencer


Det er af denne grund, at deltagerne anbefales alle de aktiviteter, der tilbydes i programmet, for at sikre en maksimal udvikling. Udviklingsprogrammet, der skal fremme disse syv ting, består af følgende tre elementer:


  1. Tre årlige retreats
  2. Éndagsseminarer
  3. Udviklingskurser